Vsetínský minipivovar Valášek

ONLINE
Czech English German Russian Spanish

 

Projekt OPTAK

 

   
Technologie zachycení kvasných plynů a jejich znovuvyužití v minipivovaru.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Vyuzˇiti´ kvasny´ch plynu° v pivovarnictvi´ je cestou ke zvy´sˇeni´ kvality produktu a sni´zˇeni´ uhli´kove´ stopy - ci´lem je nasadit technologii zachyceni´ kvasny´ch plynu v mensˇi´ch pivovarech a minipivovarech.
Publicita_Pivo2.pdf
 
Výběrové řízení 1
 
 
Výzva k podání nabídek na Automatický lineární plnič plechovek vyzva_plnic_etiketovacka.pdf
Doplnění výzvy k podání nabídek vyzva_plnic_etiketovacka_prodlouzeni.pdf
Příloha 1: Krycí list vyzva_plnic_etiketovacka_Pr1_kryci-list-nabidky.docx
Příloha 2: Technická specifikace vyzva_plnic_etiketovacka_Pr2_Technicka_specifikace.docx
Příloha 3: Čestné prohlášení účastníka vyzva_plnic_etiketovacka_Pr3_Cestne_prohlaseni_ucastnika.docx
   

 
Výběrové řízení 2
 
 
Výzva k podání nabídek na Nerezové nádoby vyzva_nerez_finala.pdf
Doplnění výzvy k podání nabídek vyzva_nerez_prodlouzeni.pdf
Příloha 1: Krycí list vyzva_nerez_Pr1_kryci-list-nabidky.docx
Příloha 2: Technická specifikace vyzva_nerez_Pr2_Technicka_specifikace.docx
Příloha 3: Čestné prohlášení účastníka vyzva_nerez_Pr3_Cestne_prohlaseni_ucastnika.docx